Student sam sveučilišta u Zagrebu – postoji li moj liječnik koji mi je dodijeljen za vrijeme studiranja?

Svakom fakultetu na Sveučilištu u Zagrebu dodijeljen je liječnik školske medicne koji je nadležan za sve studente na tom pojedinom fakultetu. Na prvoj godini studija svatko od studenata obavlja sistematski pregled kod navedenog nadležnog liječnika, osim toga studenti koji su u studentskim domovima moraju svake godine obaviti liječnički pregled.

Popis nadležnih liječnika školske medicine možete naći na navedenom linku: http://www.sczg.unizg.hr/media/uploads/smjestaj/2016/studenti_2016__1.pdf

Liječniku školske medicine uvijek se možete obratiti za bilo koji zdravstveni problem te će vas on uputiti i informirati o daljnjim postupcima.