Koliko je opasan za zdravlje život u blizini stare kuće sa salonitnim pločama na krovu (azbest)? Ako znamo da ploče uslijed djelovanja vjetra i padalina, a zbog starosti uvijek otpuštaju određene količine čestica. Kolika udaljenost od takvih građevina se smatra sigurnim za svakodnevni boravak na otvorenom u okolini? Hvala!

Azbest nije štetan sve dok ga se ne dira. Opasan je ako se reže, buši
ili na bilo koji način oštećuje te se može naći u slobodnom stanju
u zraku. Najčešće se kao kontaminirana područja smatraju radni
prostori i područja odlaganja azbesta.  Prema Pravilniku o graničnim
vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i biološkim
graničnim vrijednostima NN br. 13/09 i 75/13 ako je prisutno više od
0,1 vlakana koja se mogu udahnuti po mililitru zraka, izračunano kao
prosjek u bilo kojem neprekidnom vremenskom razdoblju od četiri sata
(odnosno polovica najviše zakonodavstvom dopuštene razine, što se
može izmjeriti preko neke od ovlaštenih firmi za mjerenje), potrebno
je hitno djelovati i sanirati postojeće stanje.