Ako je netko upisao kineziologiju u Osijeku, zanima me što se tražilo na razredbenom postupku. Ne mogu naći na internetu, a ne želim doći nepripremljena.

Draga kolegice, nažalost ne znamo odgovor na navedeno pitanje, molimo vas da se javite Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku. Link slijedu u nastavku: http://wt.foozos.hr/.