O Studentskoj sekciji

Zdravlje među studentima!

Studentska sekcija za javno zdravstvo “Andrija Štampar” osnovana je u akademskoj godini 2017.2018.  na inicijativu nekolicine studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i to tik prije osnovanja 90 godina postojanja Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”.

Studentska sekcija okuplja studente koji se žele baviti javnozdravstvenim, preventivnim i edukativnim djelovanjem unutar Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i u Republici Hrvatskoj na razini studentske populacije (pa i šire!).

Teme kojima se bavimo su problematika i važnost javnog zdravstva, financijska pitanja zdravstva, cijepljenje, edukacija o spolno prenosivim bolestima u srednjim školama Grada Zagreba te druge aktualne teme poput potencijalne izgradnje Sveučilišne bolnice, staž doktora medicine, propisivanje i potrošnja lijekova, prijava nuspojava i slično.

Sve aktualne aktivnosti možete pronaći na našoj Facebook stranici, a sve dosadašnje aktivnosti možete pronaći na ovoj stranici.
Ukoliko se želite uključiti u rad Sekcije, slobodno nam se obratite putem Facebook stranice ili na službenu e-mail adresu Sekcije sekcija@snz.hr.