O Školi narodnog zdravlja

Podizanje razine zdravlja!

Misija Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” je da znanstveno-istraživačkom i stručnom djelatnošću, diplomskom i poslijediplomskom izobrazbom kao i programima trajnog usavršavanja razvija vrhunske stručnjake, metode i norme u području javnog zdravstva, sa svrhom podizanja razine zdravlja pučanstva.

Škola znanstveno i stručno podržava planiranje, razvoj i vrednovanje javnozdravstvenih programa i politike kako u vladinom tako i nevladinom sektoru. Međunarodna suradnja imanentna je Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” od njezina postojanja.

Od 2017. godine u sklopu Škole narodnog zdravlja djeluje i Studentska sekcija za javno zdravstvo “Andrija Štampar” čije je područje javnozdravstvenog i preventivnog djelovanja usmjereno na studente, kako Sveučilišta u Zagrebu, tako i sve studente u Republici Hrvatskoj!