Isprika

Zbog velikog broja pitanja i upita malo kasnimo sa odgovorima, sva pitanja će biti odgovorena, ispričavamo se zbog navedene situacije!

Vijerno pratite portal i sigurno ćete uskoro naći svoj odgovor!

Fotografija: pixabay.com

Dobro došli na “Pitaj Andriju!”

Dobro došli na prvi javnozdravstveni portal namijenjen studentima u Republici Hrvatskoj!

Portal je nastao na inicijativu voditelja Studentske sekcije za javno zdravstvo “Andrija Štampar” i pod supervizijom mentora, znanstveno-nastavnog osoblja, Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu!

Na portalu ćete moći naći pitanja vezano za javno zdravstvo, promotivno – preventivne programe te sva druga pitanja koja niste imali koga pitati, a tiču se vašeg zdravlja kao studenta u Republici Hrvatskoj.

Nadamo se kako će vam portal biti od velike koristi i kako ćete ga preporučiti svojim prijateljima!

Čitamo se!
Studentska sekcija za javno zdravstvo “Andrija Štampar”